فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

پاورپوینت و خلاصه کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی نوشته باقر ثنایی

پاورپوینت و خلاصه کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی نوشته باقر ثنایی شامل: پاورپوینت کتاب در قالب pptx و در حجم 205 اسلاید:خلاصه کتاب در قالب pdf و در حجم 47 صفحه: فهرست مطالب: فصل اول روان درمانی چیست فصل دوم انواع گروه ها فص...

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل نهم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (مشاوره گروهی با معلولین) نوشته باقر ثنایی

پاورپوینت فصل نهم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (مشاوره گروهی با معلولین) نوشته باقر ثنایی در قالب pptx و در حجم 17 اسلاید:بخشی از متن: توانبخشی : روند اعاده و تجدید قوای مراجع معلول است تا به حداکثر سودمندی برای خویش و جامعه برسد. قوانین ت...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (بازی درمانی گروهی) نوشته باقر ثنایی

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (بازی درمانی گروهی) نوشته باقر ثنایی در قالب pptx و در حجم 34 اسلاید:بخشی از متن: دو عامل که محبوبیت گروه درمانی را زیاد کرده است: 1-نظریه ای سیستماتیک است و بطور تجربی قابل آزمون است ۲- پ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (ترکیب و تشکیل گروه) نوشته باقر ثنایی

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (ترکیب و تشکیل گروه) نوشته باقر ثنایی در قالب pptx و در حجم 31 اسلاید:بخشی از متن: سرنوشت یک گروه تا حد بسیار زیادی قبل از تشکیل اوائل جلسه آن تعیین می گردد. توانایی درمانگر) مهمترین عوامل م...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (عوامل درمانی در گروه درمانی) نوشته باقر ثنایی

پاورپوینت فصل ششم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (عوامل درمانی در گروه درمانی) نوشته باقر ثنایی در قالب pptx و در حجم 44 اسلاید:بخشی از متن: هر گروه یا روش گروهی دارای یک «صورت» و یک «هسته» است. صورت : ظاهر ، شکل ، فنون، و زبان خاصی که مخت...

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (دوره حیات گروه) نوشته باقر ثنایی

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (دوره حیات گروه) نوشته باقر ثنایی در قالب pptx و در حجم 18 اسلاید:بخشی از متن: مراحل دشوار در حیات یک گروه آغاز و انجام آنها است آغاز با اضطراب و پایان با تاسف و دلهره می باشد. دو الگوی م...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (زیر بنای مشاوره وروان درمانی گروهی) نوشته باقر

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (زیر بنای مشاوره وروان درمانی گروهی) نوشته باقر ثنایی در قالب pptx و در حجم 18 اسلاید:بخشی از متن: هر مشاور برای موفق بودن در کار خود باید زیربنایی برای نحوه عمل کردن داشته باشد(نظریه های رو...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (تصویری از روابط انسانی) نوشته باقر ثنایی

پاورپوینت فصل سوم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (تصویری از روابط انسانی) نوشته باقر ثنایی در قالب pptx و در حجم 19 اسلاید:بخشی از متن: روابط سالم و ناسالم: روابط غلط خانوادگی ، خود یکی از عوامل مهم و عمده بسیاری از ناراحتی های روانی است...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (انواع گروه ها) نوشته باقر ثنایی

پاورپوینت فصل دوم کتاب روان درمانی و مشاوره گروهی (انواع گروه ها) نوشته باقر ثنایی در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید:بخشی از متن: انواع گروه ها : راهنمایی ، مشاورت ، رشد مشاوره و روان درمانی. گروههای راهنمایی ماهیتا آن تکاملی و پ...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی