فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

نمونه سوالات تستی فصل به فصل حسابداری تکمیلی یازدهم حسابداری شاخه کاردانش

نمونه سوالات تستی فصل به فصل حسابداری تکمیلی یازدهم حسابداری شاخه کاردانش

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال عملی پودمان اول و دوم درس اموال و انبار رشته حسابداری فنی سال 99 پایه یازدهم

نمونه سوال عملی پودمان اول و دوم درس اموال و انبار رشته حسابداری فنی سال 99 پایه یازدهم

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال تستی باجواب تفکر و سواد رسانه ای مشترک شاخه کاردانش خردادماه 99 از تمام فصل های کتاب

نمونه سوال تستی درس تفکر و سواد رسانه ای مشترک شاخه کاردانش خردادماه 99 از تمام فصل های کتاب

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال عملی حسابداری وجوه نقد پودمان های یک تا پنج رشته حسابداری شاخه فنی سال 98

نمونه سوال عملی حسابداری وجوه نقد پودمان های یک تا پنج رشته حسابداری شاخه فنی سال 98

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال خردادماه درس متصدی پذیرش بورس از رشته حسابداری و بورس اوراق شاخه کاردانش سال 98

نمونه سوال خردادماه درس متصدی پذیرش بورس از رشته حسابداری و بورس اوراق شاخه کاردانش سال 98

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال تستی و عملی درس نگارنده متون فارسی رشته اموراداری شاخه کاردانش خرداد ماه 98

نمونه سوال تستی و عملی درس نگارنده متون فارسی رشته اموراداری شاخه کاردانش خرداد ماه 98

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب کار مسئول امور دفتری به شکل سوال و جواب جهت رشته امور اداری شاخه کاردانش سال 98

کتاب کار مسئول امور دفتری به شکل سوال و جواب جهت رشته امور اداری شاخه کاردانش سال 98

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات تستی درس کارمند اداری رشته امور اداری خرداد ماه کاردانش با جواب

نمونه سوالات تستی درس کارمند اداری رشته امور اداری خرداد ماه کاردانش با جواب

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال تستی و عملی درس مسئول کاردکس و کنترل رشته امور اداری خرداد سال 98

نمونه سوال تستی درس مسئول کاردکس و کنترل رشته امور اداری خرداد سال 98

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی