فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (2) پایه یازدهم (نمونه فرهنگ جهانی 1)

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (2) پایه یازدهم (نمونه فرهنگ جهانی1) بخشی از متن: در درس قبل به بررسی فرهنگ جهانی پرداختیم و اینکه گفتیم چه فرهنگ هایی شرایط جهانی شدن رو دارن و بعد بهه بررسی فرهنگ حق و فرهنگ استکبار رسیدیم.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی(3) پایه دوازدهم (نظم اجتماعی)

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی(3) پایه دوازدهم (نظم اجتماعی) بخشی از متن:برای تماشای دربی به ورزشگاه می رویم چه چیزی را مشاهده می کنیم؟ترافیک بسیار سنگین - انبوه دست فروش ها - زباله های روی زمین - اوضاعِ درهم و برهم – به سختی وارد محوطۀ استادیوم ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (1) پایه دهم (جهان اجتماعی - دنیای گسترده ما)

پاورپوینت درس سوم جامعه شناسی (1) پایه دهم (جهان اجتماعی دنیای گسترده ما) بخشی از متن: چه تصوّری از جهان اجتماعی دارید؟ برای درک این موضوع اول به تعریف جهان می پردازیم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (1) پایه دهم (پدیده های اجتماعی)

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (1) پایه دهم (پدیده های اجتماعی) مباحث این درسکنش اجتماعی چیست؟پدیده های اجتماعی کدامند و چگونه شکل می گیرند.در پایان درس دانش آموزان باید به دو سوال زیر پاسخ دهند.- کنش اجتماعی چیست و انواع آن کدامند؟- پدیده اجتماع...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (2) پایه یازدهم (فرهنگ جهانی)

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (2) پایه یازدهم (فرهنگ جهانی) موضوعات مورد بحث این درسفرهنگ جهانیچه فرهنگ هایی جهانی می شوند؟ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی کدامند؟فرهنگ جهانیمقدمه ای در مورد فرهنگ ها و وضعیت آنهافرهنگ های مختلف، گسترة جغرافیایی و تدا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (3) پایه دوازدهم (علوم اجتماعی)

پاورپوینت درس دوم جامعه شناسی (3) پایه دوازدهم (علوم اجتماعی) موضوعات مورد بحث این جلسه علوم اجتماعی علوم طبیعی علوم انسانی نسبت علوم انسانی و علوم اجتماعی فواید علوم اجتماعی شاخه های علوم اجتماعی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی پایه دوازدهم (ذخیره دانشی)

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی پایه دوازدهم (ذخیره دانشی)موضوعات مورد بحث این درسدانش عمومیدانش علمیتعارض میان دانش عمومی و دانش علمیتعریف ذخیره دانشیهرآنچه افراد از تجربه های فردی و اجتماعی خود، مطالعات مدرسه ای، دانشگاهی و... می آموزند، ذخیرۀ آگاهی ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی (2) پایه یازدهم (جهان فرهنگی)

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی (2) پایه یازدهم (جهان فرهنگی)جهان فرهنگیجهان اجتماعی: انسان آنرا با اراده و آگاهی خود بوجود می آوردجهان طبیعی: جهانی است که انسان در بوجود آمدن ان هیچ نقشی ندارد فاقد اراده و آگاهی استفرهنگ: آگاهی مشترک که افراد مربوط به...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی (1) پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی

پاورپوینت درس اول جامعه شناسی (1) پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی درس اول: کنش های ما کنش ما انسان ها چه ویژگی هایی دارد؟ کنش ما چه آثار و پیامدهایی دارد؟

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی