اخرین محصولات ثبت شده

مجموعه کاربرگ های هفته اول و دوم آبان مقطع پیش دبستانی

مجموعه کاربرگ های هفته اول و دوم آبان مقطع پیش دبستانی شامل شستشوی دست و صورت ، کوتاه کردن موی سر ، حمام ،خشک کردن لباس و مرتب کردن وسایل ،رعایت قانون و ارزشیابی موضوعات فوق .ادب و احترام ، خوش آمدید و تشکر و ببخشید ،ببر و بچسبون و زیرو رو و ارزشیاب...

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه سوالات تشریحی پودمان یک تا پنج درس مهارت های شناختی و خلاق کودک با جواب تشریحی پایه دوازدهم

مجموعه سوالات تشریحی پودمان یک تا پنج درس مهارت های شناختی و خلاق کودک به تفکیک با جواب تشریحی پایه دوازدهم رشته تربیت کودک شاخه فنی و حرفه ای برای استفاده هنرآموزان و هنرجویان .

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه سوالات تشریحی پودمان یک تا پنج درس مهارت های کلامی کودک با جواب تشریحی پایه یازدهم .

مجموعه سوالات تشریحی پودمان یک تا پنج درس مهارت های کلامی کودک به تفکیک با جواب تشریحی پایه یازدهم رشته تربیت کودک شاخه فنی و حرفه ای برای استفاده هنرآموزان و هنرجویان .

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال امتحانی تستی و تشریحی ، پاسخ کوتاه درس جغرافیا دو دی ماه سال تحصیلی با جواب .

نمونه سوال امتحانی تستی و تشریحی ، پاسخ کوتاه درس جغرافیا دو دی ماه سال تحصیلی با جواب در آخر سوالات .سوالات برای دی ماه ( نیم سال اول) سال تحصیلی می باشد.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه سوالات تستی و تشریحی ، پاسخ کوتاه و چکیده درس جغرافیا 3 دوازد متوسطه دوم با جواب .

مجموعه سوالات تستی و تشریحی ، پاسخ کوتاه و چکیده درس جغرافیا 3 دوازدهم متوسطه دوم با جواب درشش درس برای دانش آموزان متوسطه نظری .

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه سوالات تستی و تشریحی ، پاسخ کوتاه و چکیده درس جغرافیا یازدهم متوسطه دوم با جواب

مجموعه سوالات تستی و تشریحی ، پاسخ کوتاه و چکیده درس جغرافیا 2 یازدهم متوسطه دوم با جواب در یازده درس برای دانش آموزان متوسطه نظری .

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه سوالات تستی درس نازک دوزی زنانه پایه دهم خیاطی لباس زنانه ، عروس و .... با جواب شاخه کاردانش

مجموعه سوالات تستی درس نازک دوزی زنانه پایه دهم خیاطی لباس زنانه ، عروس و .... با جواب . برای هنرجویان کاردانش در رشته های خیاطی و طراحی دوخت فنی

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه پرسش و پاسخ و مجموعه سوالات درس تکه دوزی با چرخ با جواب یازدهم دوخت تزیینی کاردانش

جزوه پرسش و پاسخ و مجموعه سوالات درس تکه دوزی با چرخ با جواب یازدهم دوخت تزیینی شاخه کاردانش .برای هنرجویان و هنرآموزان رشته طراحی و دوخت و خیاطی .

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات ( 6 نمونه ). تستی و تشریحی ، پاسخ کوتاه درس الگو ساز با رایانه یازدهم خیاطی با جواب

مجموعه سوالات (6نمونه ). تستی و تشریحی ، پاسخ کوتاه درس الگو ساز با رایانه یازدهم خیاطی با جواب برای هنرجویان رشته الگوساز خیاطی با رایانه شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای .

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه سوالات تستی و تشریحی ، درس حسابداری مالی به ترتیب فصل ها شاخه کاردانش با جواب

مجموعه سوالات تستی و تشریحی ، درس حسابداری مالی شاخه کاردانش با جواب. شامل دروس حسابداری مقدماتی و تکمیلی با هم برای هنرجویان رشته حسابداری .از مبحث معادله حسابداری تا تهیه صورت های مالی.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال امتحانی شیمی 3 با جواب کامل متوسطه دوم نظری پایه دوازدهم

نمونه سوال امتحانی شیمی 3 متوسطه دوم نظری. شامل سوالات تستی ، جای خالی و صحیح و غلط و پاسخ کوتاه و تشریحی برای دانش آموزان پایه دوازدهم .با جواب

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات امتحانی و تشریحی پودمان یک ، دو ، سه و پنج درس شیمی فنی هنرستان کلیه رشته ها با جواب

مجموعه سوالات تشریحی پودمان یک ، دو ، سه و پنج درس شیمی دهم هنرستان کلیه رشته ها فنی و کاردانش با جواب. سوالات دارای پاسخ تشریحی و از پودمان های مربوطه می باشد برای هنرجویان شاخه فنی و کاردانش پایه دهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل